Let’s enjoy our pool!

Let's enjoy our pool!

(English version below)

Cùng ngâm mình thư giãn tại hồ bơi của Lantana Riverside thôi. Mọi người đừng quên check-in khi đến đây nhé. Ắt hẳn là bạn sẽ thích lắm đấy!

🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻🏊🏻

Let’s indulge yourself in Lantana Riverside’s pool. Don’t you forget to check-in when you get here.  You gonna love it!

Call us now and book your stay 
sales@lantanariverside.com
+84 235 3937 668
https://www.lantanariverside.com
52 Huyen Tran Cong Chua street. Hoi An city. Quang Nam province. Vietnam 
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Left Menu Icon
Logo Header Menu
Right Menu Icon